สำนักพิมพ์พบผู้เขียน พร้อมบริการจำหน่ายหนังสือในชั้นเรียน

สำนักพิมพ์พบผู้เขียน พร้อมบริการจำหน่ายหนังสือในชั้นเรียน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม “สำนักพิมพ์พบผู้เขียน พร้อมบริการจำหน่ายหนังสือในชั้นเรียน” ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สำนักพิมพ์และได้พบกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วสุ ปฐมอารีย์ ผู้เขียนหนังสือเรื่อง จุลชีววิทยาและการประยุกต์  ทั้งนี้ ได้มอบส่วนลดพิเศษสำหรับนักศึกษาในชั้นเรียนที่สนใจซื้อหนังสือดังกล่าว ทั้งแบบรูปเล่มและแบบอีบุ๊ค