สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเข้าศึกษาดูงาน และร่วมพูดคุยหารือความร่วมมือของสำนักพิมพ์ทั้งสองมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 ณ ห้อง A301 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพโดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ #PRandCI_VETCMU