สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมออกบูธการประชุมวิชาการนานาชาติ

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมออกบูธการประชุมวิชาการนานาชาติ

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมออกบูธการประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th Environment Asia International Conference on “Transboundary Environmental Nexus: From Local to Regional Perspectives”

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมออกบูธการประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th Environment Asia International Conference on “Transboundary Environmental Nexus: From Local to Regional Perspectives” ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ Convention Center, The Empress Hotel, Chiang Mai เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายหนังสือ/ตำรา ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ