สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับผูัจัดการบริษัท บุ๊คคาเซ่ จำกัด

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับผูัจัดการบริษัท บุ๊คคาเซ่ จำกัด

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคุณอุกฤษฎ์ วิศิษฐ์กิจการ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท บุ๊คคาเซ่ จำกัด เข้าพบเพื่อหารือด้านหนังสือของสำนักพิมพ์ฯ ที่จัดจำหน่ายผ่านบริษัท บุ๊คคาเซ่ จำกัด ณ ห้องประชุม ORA 1 สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่