สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมแนะนำการซื้อหนังสือ E-book ให้กับนักศึกษา

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมแนะนำการซื้อหนังสือ E-book ให้กับนักศึกษา

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2562 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมเข้าพบนักศึกษาเพื่อแนะนำการซื้อหนังสือ E-book ของสำนักพิมพ์ฯ โดยได้รับเกียรติจากคุณอุกฤษฎ์ วิศิษฐ์กิจการ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท บุ๊คคาเซ่ จำกัด เป็นวิทยากรแนะนำการใช้งานให้กับนักศึกษา ณ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่