สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกจัดบูธแสดงหนังสือในงาน 26th CMU Book Fair #อ่านอิ่มแอ่ว

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกจัดบูธแสดงหนังสือในงาน 26th CMU Book Fair #อ่านอิ่มแอ่ว

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกจัดบูธแสดงหนังสือของสำนักพิมพ์ฯ ในงาน 26th CMU Book Fair #อ่านอิ่มแอ่ว ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถเข้าเลือกชมติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดพิมพ์หนังสือ และหนังสือของสำนักพิมพ์ได้ระหว่างวันที่ 3 -12 กุมภาพันธ์ 2563 นี้