สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกบูธประชาสัมพันธ์หนังสือของสำนักพิมพ์ฯ

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกบูธประชาสัมพันธ์หนังสือของสำนักพิมพ์ฯ

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ และขายหนังสือของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการภาควิชากิจกรรมบำบัด ประจำปี 2563 เรื่อง “การบำบัดฟื้นฟูการรับรู้และความคิดความเข้าใจในผู้รับบริการโรคหลอดเลือดสมอง” ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธของสำนักพิมพ์ฯ