สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าหารือกับสำนักหอสมุด

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าหารือกับสำนักหอสมุด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานบริหารงานวิจัย และบริษัทบุ๊คคาเซ่ จำกัด เข้าร่วมหารือกับผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักหอสมุด ในเรื่องการบริการด้านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่