สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมออกบูธการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 5 (The 5th RUN Summit)

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมออกบูธการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 5 (The 5th RUN Summit)

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมออกบูธการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 5 (The 5th RUN Summit) ภายใต้หัวข้อ “RUN Forward: Moving Thailand Future” ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายหนังสือ ทั้งในรูปแบบรูปเล่ม และแบบ E-book ให้เป็นที่รู้จักแก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยอื่น