สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกบูทในงานมหกรรม CMU Expo

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกบูทในงานมหกรรม CMU Expo

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกบูทประชาสัมพันธ์และจำหน่ายหนังสือในงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022) เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่