สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัญจร ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัญจร ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงานสำนักพิมพ์ฯ จัดโครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัญจร เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำสำนักพิมพ์และวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และให้ความรู้ด้านการเขียนหนังสือแก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 2 อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
📷 ภาพโดย #PRandCI_vetcmu