เชิญชวนบุคลากรมช. และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมรับฟัง ” RUN Talk Online February 2023 #46 “

เชิญชวนบุคลากรมช. และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมรับฟัง ” RUN Talk Online February 2023 #46 “

เชิญชวนบุคลากรมช. และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมรับฟัง”
RUN Talk Online February 2023 #46 ”
โดย สำนักงานเครือข่ายพันธมิตรเพื่อมหาวิทยาลัยวิจัย
(RUN Office)
.

ในหัวข้อ “High Impact Research Network-Local to Global”
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ น.สพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ และ นายธรรมนูญ น่วมอนงค์ สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
👉ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.00-20.30 น. 👈
สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ทางออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting
📌Meeting ID: 840 7289 2554 หรือ Join Zoom Meeting link :
ข้อมูลโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.