เชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

เชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดแผนงานการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 เวที ดังนี้

1. งาน “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products” (iENA 2019) ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

2. งาน “Seoul International Invention Fair 2019” (SIIF 2019) ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

3. งาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2563 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

4. งาน “The International British Innovation, Invention & Technology Exhibition London” (IBIX 2020) ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2563 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

5. งาน “The 11th International Exhinition of Inventions” (IEI 2020) ช่วงเดือนกันยายน 2563 ณ   เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน