เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม CMU Change Agents

เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม CMU Change Agents

ขอแจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ CMU Change Agent

โดยจะประกาศผลภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566

ผ่านเว็บไซต์สำนักงานบริหารงานวิจัย และ เว็บไซต์หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม

https://www.se.cmu.ac.th/

https://ora.oou.cmu.ac.th/