🤝 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสนำทีมเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน และร่วมประชุมหารือการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้แก้ไขปัญหา PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ 🤝

🤝 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสนำทีมเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน และร่วมประชุมหารือการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้แก้ไขปัญหา PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ 🤝

🤝 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสนำทีมเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน และร่วมประชุมหารือการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้แก้ไขปัญหา PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ 🤝
.
.
📌เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ในวาระโอกาสเยี่ยมชมการปฏิบัติงานและร่วมประชุมหารือการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในการนี้ได้มีการรายงานผลการวิจัยและการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในภาคเหนือ โดยคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นอกจากนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนหารือร่วมกันเกี่ยวกับการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อเป็นการผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการปัญหามลพิษทางอากาศอย่างเป็นรูปธรรม และนำไปสู่การลดปัญหามลพิษหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนืออย่างยั่งยืนต่อไป จากนั้น ได้มีการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมนวัตกรรมห้องปลอดฝุ่น ณ หอพักหญิง อาคาร 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นต้นแบบการสร้างพื้นที่ปลอดฝุ่นในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
.
ข่าวโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.
ภาพโดย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่