แบบฟอร์มสำหรับข้อมูลที่ใช้รายงานต่อ QS World University Rankings

แบบฟอร์มสำหรับข้อมูลที่ใช้รายงานต่อ QS World University Rankings

แบบฟอร์มสำหรับข้อมูลที่ใช้รายงานต่อ QS World University Rankings

 

1. Employer contact detail lists : ข้อมูลนายจ้างที่รับบัณฑิต มช. เข้าทำงาน ทั้งในประเทศไทยและ/หรือต่างประเทศ (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

กำหนดส่งข้อมูล: ภายในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566

2024_employer-contact-details_predefined-format

 

2. Academic contact detail lists : ข้อมูลอาจารย์และนักวิจัยขององค์กรต่างๆ จากต่างประเทศ ที่ทำงานด้านวิชาการ และวิจัยร่วมกับอาจารย์และนักวิจัย มช. เช่น ทำวิจัยร่วมกับ มช.โดยแท้จริง, มีการตีพิมพ์/Conference ร่วมกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ขอรายชื่อใหม่ที่ท่านยังไม่เคยรายงานต่อมหาวิทยาลัย เนื่องจากส่งผลต่อการได้รับคะแนนของตัวชี้วัด Academic Reputation (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

กำหนดส่งข้อมูล: ภายในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566

2024_academic-contact-details_predefined-format

 

3. ข้อมูลนักศึกษาที่มีสถานภาพ ณ ปีการศึกษา 2564-2565 ที่ต้องเรียนออนไลน์อย่างน้อย 50% ของระยะเวลาหลักสูตร

กำหนดส่งข้อมูล: ภายในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

2024_QS_ข้อมูลนักศึกษาที่เรียนออนไลน์

 

โดยข้อมูลทั้ง 3 ข้อ สามารถนำส่งได้ทาง Google form https://cmu.to/cmu-qs2024

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-943608 (วิว/แยม)