มช. อันดับโลกขยับขึ้น เป็นอันดับที่ 567 ของโลก จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings 2025

มช. อันดับโลกขยับขึ้น เป็นอันดับที่ 567 ของโลก จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings 2025

มช. อันดับโลกขยับขึ้น เป็นอันดับที่ 567 ของโลก

จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings 2025

 

QS Quacquarelli Symonds สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ได้รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS World University Rankings 2025 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 โดยในปีนี้มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการจัดอันดับ 2,963 แห่งจากทั่วโลก ซึ่งได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 1,503 แห่ง มีสถาบันที่ได้รับการจัดอันดับเพิ่มจากปีที่แล้ว 21 แห่ง

 

สำหรับผลการจัดอันดับของ QS World University Rankings ในปี 2025 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับที่ 567 ของโลก อันดับดีขึ้น 4 อันดับ และยังคงเป็นอันดับ 3 ของไทย ทั้งนี้ หากพิจารณาจากคะแนนที่ มช. ได้รับนั้น แนวโน้มคะแนนเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งทำให้เห็นว่า มช.ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านคุณภาพนักศึกษา ด้านวิชาการ ด้านวิจัย และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

 

และในส่วนผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของไทยได้รับการจัดอันดับรวมทั้งหมด 13 แห่ง เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยผลการจัดอันดับของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยในปีนี้ ปีนี้ 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อันดับ 229 ของโลก) อันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับ 368 ของโลก) อันดับ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อันดับ 567 ของโลก) อันดับ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อันดับ 596 ของโลก) และ อันดับ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อันดับ 781-790 ของโลก)

ทั้งนี้ หากเทียบอันดับแต่ละตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยในไทยจะเห็นได้ว่า มช. ได้อันดับที่ 2 ของไทย จำนวน 2 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย International Research Network และ International Students สำหรับ Academic Reputation ซึ่งมีค่าน้ำหนักเยอะที่สุด 30% มช. ได้อันดับที่ 3 ของไทย

 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS World University Rankings 2025 พิจารณาตัวชี้วัด 9 ด้าน ประกอบด้วย Academic reputation : ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (30%) Citations per Faculty : ผลงานวิชาการต่ออาจารย์ (20%) Employer Reputation : การเป็นที่ยอมรับจากนายจ้าง (15%) Employment Outcomes: ผลลัพธ์ด้านการจ้างงาน (5%) Faculty Student : สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา (10%) International Faculty : สัดส่วนของอาจารย์ชาวต่างชาติ (5%) International Student : สัดส่วนของนักศึกษาชาวต่างชาติ (5%) International Research Network: เครือข่ายวิจัยนานาชาติ (5%) และ Sustainability: ความยั่งยืน (5%)

 

 

ติดตามรายละเอียดผลการจัดอันดับเพิ่มเติมได้ที่: https://www.topuniversities.com/world-university-rankings

ข้อมูลโดย สำนักงานบริหารงานวิจัย