ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานฐานข้อมูล SciVal

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานฐานข้อมูล SciVal

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานฐานข้อมูล SciVal

 

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดซื้อฐานข้อมูล SciVal ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลศักยภาพการวิจัย ทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย หรือระดับนักวิจัย อีกทั้งยังช่วยในการประเมินและวางแผนสร้างกลยุทธ์ในการวิจัย โดยตัวชี้วัดทางด้านการวิจัยนำมาใช้ในการวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ในการวางแผนนโยบายสำหรับการผลิตงานวิจัย เพื่อก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สำนักงานบริหารงานวิจัย จึงขอเรียนเชิญท่าน รองคณบดีที่รับผิดชอบด้านวิจัย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานวิจัย อาจารย์ และนักวิจัยที่สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานฐานข้อมูล SciVal ในวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-11.00 น. ผ่านระบบ Zoom (Meeting ID: 919 4054 6707) (ผู้เข้าร่วมหน่วยงานละไม่เกิน 20 คน) และขอตอบรับเข้าร่วมอบรมภายในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ การอบรมฯ จะต้องเข้าใช้งานโดยใช้บัญชีของ SciVal และเข้าใช้ฐานข้อมูลได้ที่ www.scival.com หากท่านยังไม่มีบัญชีในการใช้งาน สามารถสมัครลงทะเบียน ภายใต้เครือข่าย Internet ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

คู่มือ, วิดิโอและเอกสารประกอบ การอบรม: https://drive.google.com/drive/folders/1pM15ahs3fvJto7MmBRnfzalwCs8kZ74x?usp=sharing

 

วิดิโอการสมัครใช้งาน SciVal: https://cmu.to/registerSciVal

 

แบบตอบรับ

1. แบบตอบรับเพื่อแจ้งอีเมลผู้ที่รับผิดชอบด้านวิจัย เพื่อ Activate ข้อมูลของส่วนงาน SciVal:  https://forms.gle/kYcUWoKRUbZZTfrEA

2. แบบตอบรับเพื่อแจ้งปรับแก้ไข ชื่ออาจารย์/นักวิจัย ในฐานข้อมูล SciVal:  https://forms.gle/s9LPQAKMtRB3wafRA

 

เอกสารดาวโหลด

SciVal วิธีการแชร์ข้อมูลคณะสถาบัน แก่อาจารย์ในสังกัด และตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล

แบบฟอร์มเพิ่ม-แก้ไข รายชื่ออาจารย์นักวิจัย

 

หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม

หนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรมฯ

 

ติดต่อสอบถามได้ที่: 053-943608 (วิว/แยม)