ขอเชิญส่วนงานภายใต้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อแนวทางการขอรับรางวัล THE Award Asia 2023

ขอเชิญส่วนงานภายใต้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อแนวทางการขอรับรางวัล THE Award Asia 2023

ขอเชิญส่วนงานภายใต้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมฟังบรรยาย

ในหัวข้อ แนวทางการขอรับรางวัล THE Award Asia 2023

 

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อ แนวทางการขอรับรางวัล THE Award Asia 2023 โดยคุณธรรมนูญ น่วมอนงค์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30-14.30 น. ผ่านทาง Zoom Meeting ID: 994 6641 9109 หรือ https://cmu-th.zoom.us/j/99466419109

 

ทั้งนี้ THE Award Asia 2023 มีจำนวน 10 ประเภทรางวัล ได้แก่

  1. รางวัลความเป็นเลิศและนวัตกรรมทางศิลปะ (Excellence and Innovation in the Arts)
  2. รางวัลกลยุทธ์ระดับนานาชาติแห่งปี (International Strategy of the Year)
  3. รางวัลผู้นำและทีมผู้บริหารแห่งปี (Leadership and Management Team of the Year)
  4. รางวัลผลงานที่โดดเด่นในการเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม (Outstanding Contribution to Environmental Leadership)
  5. รางวัลผลงานที่โดดเด่นในการพัฒนาภูมิภาค (Outstanding Contribution to Regional Development)
  6. รางวัลการสนับสนุนที่โดดเด่นสำหรับนักเรียน (Outstanding Support for Students)
  7. รางวัลแคมเปญรับสมัครนักศึกษาแห่งปี (Student Recruitment Campaign of the Year)
  8. รางวัลกลยุทธ์การสอนและการเรียนรู้แห่งปี (Teaching and Learning Strategy of the Year)
  9. รางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือดิจิทัลแห่งปี (Technological or Digital Innovation of the Year)
  10. รางวัลสถานที่ทำงานแห่งปี (Workplace of the Year)

 

ชมบันทึกการบรรยายย้อนหลังได้ที่: https://fb.watch/hy7JhkNVYO/

 

  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย: https://cmu.to/theaward2023-2

 

สามารถตอบรับเข้าร่วมฟังบรรยายฯ ได้ภายในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 ผ่านทาง: https://cmu.to/theaward2023

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-943608 (วิว/แยม)