ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,000 บาท จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,000 บาท จำนวน 2 อัตรา

สำนักงานบริหารงานวิจัย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการ

อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,000 บาท จำนวน 2 อัตรา

เพื่อปฏิบัติงานในส่วนงานบริหารงานวิจัย สังกัดสำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย

ภายใต้งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ปีงบประมาณ 2566

 

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8-22 ธันวาคม 2565 (ปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ตำแหน่งที่ 1 ปฏิบัติงานด้านประสานงานทั่วไป

  • ติดต่อประสานงานในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
  • มีทักษะในการฟัง วิเคราะห์จับประเด็น และจดจำรายละเอียดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ตำแหน่งที่ 2 ปฏิบัติงานด้านกราฟิกดีไซน์

  • มีความสามารถด้านการออกแบบ สร้างแบบ และปรับปรุงด้านกราฟิกดีไซน์ให้ทันสมัย สร้างสรรค์ เพื่อการประชาสัมพันธ์
  • มีความรู้ความสามารถในการถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพวิดีโอ และตัดต่องานวิดีโอ
  • มีความรู้ความสามารถในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์และการใช้ภาษาไทยในระดับดี

 

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องโหลดใบสมัครด้วยตนเองทางเว็บไซต์สำนักงานบริหารงานวิจัย โดยสามารถส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานบริหารงานวิจัย หรือทางอีเมล ora@cmu.ac.th กรุณาระบุชื่อเรื่องในอีเมล “ส่งใบสมัครงาน”พร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเบื้องต้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 (ปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.)

 

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน  Application Form พนักงานโครงการ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานบริหารงานวิจัย ข่าวจากหน่วยงาน>ข่าวรับสมัครงาน (https://ora.oou.cmu.ac.th/)

 

กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานบริหารงานวิจัย

 

ประกาศผลการคัดเลือกฯ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานบริหารงานวิจัย ข่าวจากหน่วยงาน>ข่าวรับสมัครงาน (https://ora.oou.cmu.ac.th/)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังประกาศที่แนบมานี้ 221208 ประกาศรับสมัครพนักงาน (เงินโครงการ) 2 อัตรา

 

สอบถามรายละเอียดเพิิ่มเติมได้ที่ 053-943601 (คุณจ๋า)