การอบรม “การใช้งานระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Research)”

การอบรม “การใช้งานระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Research)”

สำนักงานบริหารงานวิจัย ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงาน
ด้านวิจัยทุกท่าน เข้าร่วมการอบรม “การใช้งานระบบบริหารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Research)”

.
.
📌 วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Video Conference
โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รอบ ดังนี้้
✨รอบที่ 1 เวลา 09.00 – 12.00 น. : สำหรับคณาจารย์ และนักวิจัย
✨รอบที่ 2 เวลา 13.30 – 16.30 น. : สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิจัย
.
[วีดีโอย้อนหลัง]
เอกสารประกอบการนำเสนอ:
📥 ระบบเบิกจ่ายเงินโครงการ (คณาจารย์ และนักวิจัย)
.
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
Ep1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการเบิกจ่ายเงินโครงการ (สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย)

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

.

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

.

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

.

.

.

.

📞 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : งานบริหารงานวิจัย สำนักงานบริหารงานวิจัย โทร. 0 5394 3610 ,3612-13