ทีมนักประดิษฐ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงานเยี่ยม! คว้ารางวัล Bronze Prize จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติงาน Seoul International Invention Fair 2022 (SIIF 2022) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ทีมนักประดิษฐ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงานเยี่ยม! คว้ารางวัล Bronze Prize จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติงาน Seoul International Invention Fair 2022 (SIIF 2022) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

          เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 นักวิจัยมช. เข้ารับประกาศนียบัตรในพิธีแสดงความความยินแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก วิภาวดี โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย เป็นตัวแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักวิจัยที่ทำผลงานวิจัยและสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติผ่านเวทีการประกวดในต่างประเทศ ดังนี้

          รางวัล Bronze Prize ได้แก่ ผลงาน “Smart TTI” ฉลากอัจฉริยะบ่งชี้เวลา-อุณหภูมิ สำหรับผลิตผลสด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์ สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นหัวหน้าคณะนักวิจัย/นักประดิษฐ์ และมีคณะนักวิจัย ดังนี้

  1. นายอภิสิทธิ์ ใจบาล นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน คณะวิทยาศาสตร์
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์ สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร
  4. อาจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ ธนัคฆเศรณี สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร

          ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวถูกพัฒนาเพื่อให้สามารถบ่งชี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารที่อยู่ในตัวบรรจุภัณฑ์ ด้วยตัวชี้วัดแบบฉลาดที่พัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงสีของสารตัวชี้วัด ผสานกับนาโนเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสีของตัวชี้วัดตรงตามช่วงของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพผลิตผลสด สามารถตรวจติดตามคุณภาพของสินค้า ระหว่างการขนส่ง การจัดเก็บ การจำหน่าย ไปจนถึงก่อนการบริโภคทำให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภคผลิตผลสด.

 

ข้อมูลโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย