ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

ยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ก่อนเวลา 23.59 น. เท่านั้น

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11660

 

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สวรส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย สวรส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 

proposal_form ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf

 

proposal_form ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.docx