ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ EP010096

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ EP010096

สำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (แบบมีระยะเวลาจ้าง 3-5 ปี) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ EP010096 อัตราเงินเดือน 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในส่วนของภารกิจบริหารงานทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

 

รับสมัครตำแหน่ง EP010096