ประกาศ มช. เรื่อง ทุนส่งเสริมการรตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัย/สถาบันอันดับ 1-10 ของโลก (TOP 10) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ประกาศ มช. เรื่อง ทุนส่งเสริมการรตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัย/สถาบันอันดับ 1-10 ของโลก (TOP 10) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ดาวน์โหลด ประกาศ มช. Top 10 ลว 2 ก.ค.2564

 

สามารถค้นหาอันดับมหาวิทยาลัยที่ท่านร่วมตีพิมพ์ได้ที่

QS World University Rankings https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings?utm_source=topnav

The World Univissity Rankings https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats 

 

วิธีการขอรับเงินอุดหนุน : ให้จัดทำหนังสือนำส่ง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการตีพิมพ์ผ่านต้นสังกัดมายังสำนักงานบริหารงานวิจัย