ผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศ ผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่เข้าข่ายจะได้รับการสนับสนุนทุน
โดยมีรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น
ดังเอกสารแนบท้าย 1
(ผลการพิจารณาในเบื้องต้น เป็นเพียงการพิจารณาภายในมหาวิทยาลัย จะยังไม่มีผลต่อการได้รับทุนสนับสนุน)

 

ทั้งนี้ สำนักงานบริหารงานวิจัยจะแจ้งข้อเสนอแนะไปยังหัวหน้าโครงการ ผ่านอีเมล @cmu ของหัวหน้าโครงการ ภายในวันที่ 3 พ.ย.64 เพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัย
และขอให้ นำเข้าในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.

 

หมายเหตุ สิ่งที่ต้องตรวจสอบพร้อมเอกสารที่ต้องแนบในระบบ NRIIS ประกอบด้วย

  • ให้ตรวจสอบการตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งในข้อเสนอโครงการ และในไฟล์แตกตัวคูณ
    แนบไฟล์แตกตัวคูณ (.xls) ในระบบ
  • โครงการที่มีรายการครุภัณฑ์ ให้จัดเตรียมใบเสนอราคา จำนวน 3 ราย ในระบบ
    ไม่ต้องแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการ

ประกาศ มช. ผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอโครงการ FF2566
คู่มือการใช้งานการเสนอของปม FF_66_นักวิจัย_compressed