ภารกิจบริหารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

บพข. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ [N48 (S4P23) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ(Global Partnership)] ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2

บพท. ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ประจำปี 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวกิจกรรม

ทีมนักประดิษฐ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงานเยี่ยม! คว้ารางวัล Bronze Prize จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติงาน Seoul International Invention Fair 2022 (SIIF 2022) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ดูเพิ่มเติม >

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง