มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับกองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับกองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับกองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

.
       คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร และรองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.หญิง สุภัทรา ชัยรัตน์ ผู้กำกับการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฯ กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะ
        เพื่อร่วมประชุมหารือการสร้างแนวทางความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจ เรื่องการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
.
.
.
..
.
ข่าวโดย สำนักงานบริหารงานวิจัยมช.