รับสมัครพนักงานโครงการของส่วนงาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รับสมัครพนักงานโครงการของส่วนงาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานโครงการของส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ตำแหน่งเลขที่ P011145 อัตราเงินเดือน 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา
เพื่อปฏิบัติงานในโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
——————————————–
📌รับสมัครผ่านเว็บไซต์สมัครงานอิเล็กทรอนิกส์กองบริหารงานบุคคล (CMU HR e-Recruitment) http://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/ (ID: ID : 00725)
📌รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 (ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.)