สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้ 2 แผนงาน ได้แก่

  1. แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข
  2. แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย

 

สามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.go.th ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 23.59 น. 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11534 

 

ปชส.ข้อเสนอโครงการ สวรส. ปี2566

 

256502091641554869208