สบว. แจ้งขยายกำหนดการปิดรับข้อเสนอโครงการ ทุนวิจัย มช. ปีงบประมาณ 2566 (6 ทุน)

สบว. แจ้งขยายกำหนดการปิดรับข้อเสนอโครงการ ทุนวิจัย มช. ปีงบประมาณ 2566 (6 ทุน)

สบว. แจ้งขยายกำหนดการปิดรับข้อเสนอโครงการ ทุนวิจัย มช. ปีงบประมาณ 2566 (6 ทุน) จากวันที่ 6 เมษายน 2566 เป็น
9 เมษายน 2566

.
.
อย่าลืมส่งข้อเสนอโครงการมาที่ e-mail : research-ora@cmu.ac.th
และตั้งชื่อตามประเภททุนดังนี้
1. ทุนพัฒนากลุ่มวิจัย : RG ตามด้วยชื่อหัวหน้าโครงการและสังกัด
2. ทุนพัฒนางานวิจัยมุ่งเป้า : TG ตามด้วยชื่อหัวหน้าโครงการและสังกัด
3. ทุนสนับสนุนโครงการ PM2.5ฯ : PM ตามด้วยชื่อหัวหน้าโครงการและสังกัด
4. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ : JR ตามด้วยชื่อหัวหน้าโครงการและสังกัด
5. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง : MR ตามด้วยชื่อหัวหน้าโครงการและสังกัด
6. ทุนวิจัยสถาบันฯ : IR ตามด้วยชื่อหัวหน้าโครงการและสังกัด
.
.
.
ข้อมูลโดย สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.