สบว. ให้การตอนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สบว. ให้การตอนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สบว. ให้การตอนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

.

              สำนักงานบริหารงานวิจัย มช. นำโดย นายธรรมนูญ น่วมอนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ให้การตอนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมญา อินทรเกษตร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นโยบาย และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะ เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่การจัดลำดับคุณภาพในระดับสากล (Times Higher Education Impact Ranking/U-Multirank) ในวันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

.

.

.

.

.

.

.

.

ข่าวโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.