สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการสัมมนา “How to use a ChatGPT as a tool for writing a manuscript?”

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการสัมมนา “How to use a ChatGPT as a tool for writing a manuscript?”

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการสัมมนา “How to use a ChatGPT as a tool for writing a manuscript?” เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอประชุม NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

วิทยากรโดย ดร.ปรัชญา บุญขวัญ นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ การสัมมนานี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ บรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณธรรมนูญ น่วมอนงค์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารงานวิจัย ให้เกียรติต้อนรับ

ภาพโดย #PRandCI_VETCMU