ขอเชิญส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวด THE Awards Asia 2024

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวด THE Awards Asia 2024

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวด

THE Awards Asia 2024

 

 

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวด THE Awards Asia 2024 ประเภทรางวัล 10 หัวข้อ ดังต่อไปนี

1. รางวัลกลยุทธ์ระดับนานาชาติแห่งปี

2. รางวัลผู้นำและทีมผู้บริหารแห่งปี

3. รางวัลผลงานที่โดดเด่นในการเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม

4. รางวัลผลงานที่โดดเด่นในการพัฒนาภูมิภาค

5. รางวัลการสนับสนุนที่โดดเด่นสำหรับนิสิต/นักศึกษา

6. รางวัลโครงการวิจัยแห่งปี: ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

7. รางวัลโครงการวิจัยแห่งปี

8. รางวัลแคมเปญรับสมัครนักศึกษาแห่งปี

9. รางวัลกลยุทธ์การสอนและการเรียนรู้แห่งปี

10. รางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือดิจิทัลแห่งปี

 

รายละเอียดการส่งผลงาน

ผลงานจะต้องส่งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยเป็นผลงานในช่วงปีที่ผ่านมา (ในช่วง 16 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566)

สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ผ่านทาง https://cmu.to/submittheawards2024

– เผยแพร่ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567

– ประกาศรางวัลในงาน THE Asia Universities Summit ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567

 

เอกสารที่ต้องส่ง ประกอบด้วย

1. สรุปผลงาน ในรูปแบบไฟล์ Word จำนวน 2 ไฟล์ ได้แก่

1.1 ไฟล์ผลงาน (ไม่เกิน 500 words of text)

1.2 ไฟล์สรุปผลงาน (ไม่เกิน 150 words of text)

2. เอกสารแนบ ในรูปแบบไฟล์  pdf  จำนวน 2 ไฟล์ ได้แก่

2.1 Successes Referenced

2.2 Impact

3. Link ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา จำนวน 1 Link