อาจารย์นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566

อาจารย์นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566

อาจารย์นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ
ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้กับอาจารย์นักวิจัยที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำ 2566” ได้แก่ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น และรางวัลวิทยานิพนธ์ ณ Event Hall 100-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เป็นประธานเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์ (Thailand Inventor’s Day 2023)” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 และพระราชทานเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวันนักประดิษฐ์นี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 24 ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและการประกวดแข่งขัน รวมถึงจัดอบรมการเสวนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานวิจัยในระดับชาติ

 

โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติทั้งหมด 12 รางวัล ได้แก่ รางวัลผลงานวิจัย 5 รางวัล รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น 3 รางวัล และรางวัลวิทยานิพนธ์ 4 รางวัล

.

 

 

ข่าวโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย