เชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงประกาศเปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2566

เชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงประกาศเปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2566

📢สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.
เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงประกาศเปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2566

 

🎤โดยมี คุณปิยธิดา ถิระรณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากร

 

🛎สามารถเข้าร่วมกิจกรรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ได้ที่ ID: 990 1320 2557

 

🎯ลงทะเบียนเข้าร่วม ได้ที่ https://forms.office.com/r/BgZNx2f4RG หรือ ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

 

📞สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 053-943612