แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย “นักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก”

แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย “นักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก”

📣 สำนักงานบริหารงานวิจัยขอแจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก
จากเดิม วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เป็น 21 มิถุนายน 2567 📣

 



👉 ประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก