ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

.

.

📢 สบว. ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566)
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2566 ( สำหรับผู้ที่เดินทางไปเสนอผลงานต่างประเทศ ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2566 )

 

🚩 ผู้สมัครสามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่าระบบ CMU SPS  ( https://mis.cmu.ac.th/sps/ )

.

เอกสารเพิ่มเติม และแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
ประกาศ/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มการสมัคร
แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่ได้รับการจัดสรรทุน
คู่มือ