CMU FIRST CONTACT นักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก มช. 2566

CMU FIRST CONTACT นักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก มช. 2566

 

สำนักงานบริหารงานวิจัยขอเชิญร่วมการประชุมปฐมนิเทศนักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) โดยนักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุกทุกท่านให้เข้าร่วมในรูปแบบ Onsite เท่านั้น (สำหรับ **ที่ปรึกษา** ที่ไม่สามารถเข้าร่วมแบบ Onsite ได้ ขอให้เข้าร่วมแบบ Online ผ่านระบบ Zoom meeting ที่ ID: 94884231266 หรือ link: https://cmu-th.zoom.us/j/94884231266 )
.
📌สำหรับนักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก ขอความร่วมมือส่งแบบตอบรับ พร้อมแจ้งขนาดเสื้อ ที่ : https://cmu.to/SurveytshirtFC ( ทั้งนี้ ขอตอบกลับภายในวันที่ 31 ก.ค. 2566)
.
📌สอบถามเพิ่มเติมช่องทาง Facebook : สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.
.