รับสมัครพนักงานโครงการของส่วนงาน (ป.โท) 2 อัตรา

รับสมัครพนักงานโครงการของส่วนงาน (ป.โท) 2 อัตรา

สำนักงานบริหารงานวิจัยรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานโครงการของส่วนงาน)
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ P011146 และ P011147
อัตราค่าจ้าง 23,630.- บาท จำนวน 2 อัตรา
เพื่อปฏิบัติงานในส่วนงานบริหารงานวิจัย สังกัดสำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย

———————————-

📌 รับสมัครผ่านเว็บไซต์สมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ กองบริหารงานบุคคล (CMU HR e-Recruitment)

📌 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 (ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.)
📌 รายละเอียดเพิ่มเติม 
.