(วีดีโอย้อนหลัง) การประชุมชี้แจงการดำเนินการของผู้ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)

(วีดีโอย้อนหลัง) การประชุมชี้แจงการดำเนินการของผู้ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)

(วีดีโอย้อนหลัง) การประชุมชี้แจงการดำเนินการของผู้ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567
.

.

เอกสารเพิ่มเติม
✅ เอกสารประกอบการนำเสนอ การประชุมชี้แจงฯ

✅ คู่มือการกรอกข้อเสนอในระบบ NRIIS

✅ คู่มือรายงานความก้าวหน้าในระบบ NRIIS

✅ คู่มือการรายงานผลลัพธ์ในระบบ NRIIS