ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานโครงการ จำนวน 2 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,000 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานโครงการ จำนวน 2 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,000 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานโครงการ จำนวน 2 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,000 บาท

 

สำนักงานบริหารงานวิจัย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,000 บาท จำนวน 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานในส่วนงานบริหารงานวิจัย สังกัดสำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัยภายใต้งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายชื่อดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

กำนดการสอบสัมภาษณ์: วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานบริหารงานวิจัย 2

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สัมภาษณ์

ประกาศผลการคัดเลือก: วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 ผ่านทางเวปไซต์สำนักงานบริหารงานวิจัย

 

สำหรับตำแหน่งที่ 2 ปฏิบัติงานด้านกราฟิกดีไซน์: ให้จัดทำไฟล์นำเสนอในรูปแบบโปรแกรม Microsoft PowerPoint (ไม่เกิน 5 หน้า) โดยมีหัวข้อดังนี้

“การนำเสนอข้อมูลภาพรวมของสำนักงานบริหารงานวิจัยให้มีความน่าสนใจ ในกรณีที่มีหน่วยงานภายนอกมาศึกษาดูงาน “

ให้เป็นข้อมูลที่เข้าใจง่าย และบุคลากรในหน่วยงานทุกคนสามารถนำไฟล์นำเสนอนั้นไปนำเสนอได้ ทั้งนี้ ให้นำส่งไฟล์สกุล .pptx และ .pdf ทางอีเมล ora@cmu.ac.th ภายในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น.