ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานโครงการ จำนวน 2 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,000 บาท

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานโครงการ จำนวน 2 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,000 บาท

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานโครงการ

จำนวน 2 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,000 บาท

 

ตามประกาศสำนักงานบริหารงานวิจัย ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,000 บาท เพื่อปฏิบัติงานในส่วนงานบริหารงานวิจัย สังกัดสำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย ภายใต้งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน ( Fundamental Fund) ปีงบประมาณ 2566

 

บัดนี้ สำนักงานฯ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก รายชื่อดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อในลำดับที่ 1 ของทั้ง 2 ตำแหน่ง รายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ สำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 หากพ้นกำหนดที่แจ้งแล้ว ไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงาน