ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนอาจารย์นักวิจัยต่างประเทศ เพื่อมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Visiting Researcher)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนอาจารย์นักวิจัยต่างประเทศ เพื่อมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Visiting Researcher)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนอาจารย์นักวิจัยต่างประเทศ เพื่อมาปฏิบัติงาน
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Visiting Researcher)

 

 

 

 

📢ทุนสนับสนุนอาจารย์นักวิจัยต่างประเทศ เพื่อมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Visiting Researcher)

กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ ⏳ตั้งแต่ 25 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2566 โดยผู้สนใจสามารถส่งแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนอาจารย์นักวิจัยต่างประเทศ เพื่อมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Visiting Researcher) ที่ผ่านความเห็นชอบจากส่วนงานต้นสังกัด มาทาง Email: research-ora@cmu.ac.th

 

 

📃 เอกสารเพิ่มเติม

 

📌  ประกาศทุน Visiting Researcher

 

📌  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ Visiting Researcher

 

📌  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ Visiting Researcher

 

📃 Additional documents

 

📌 CMU Announcement Visiting Researchers

 

📌 Proposal for Visiting Researcher Sponsorship

 

📌 Proposal for Visiting Researcher Sponsorship

 

 

 

 


สอบถามเพิ่มเติม
053 94 3613 (อาภาภรณ์)