ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567

🔬สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
🔊ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567 และการแถลงผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2023 ระหว่างวันที่ 19-27 มิถุนายน 2566 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ใน 9 ด้าน ดังนี้
📌1) ด้านการพัฒนาศูนย์กลางกำลังคนระดับสูงและศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับอาเซียน🏅(19 มิถุนายน 2566)
📌2) ด้านสังคมและความมั่นคง 🇹🇭(20 มิถุนายน 2566)
📌3) ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ 📑(21 มิถุนายน 2566)
📌4) ด้านการรองรับสังคมสูงวัย 🧑🏻‍🦳👨🏻‍🦳(22 มิถุนายน 2566)
📌5) ด้านสัตว์เศรษฐกิจ 🦀(23 มิถุนายน 2566)
📌6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 🌱(24 มิถุนายน 2566)
📌7) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 🏭(25 มิถุนายน 2566)
📌8) ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 🥭(26 มิถุนายน 2566)
📌9) ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM) 📝(27 มิถุนายน 2566)
ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านเว็บไซต์ 👩🏼‍💻 : https://nrctopenhouse.jupinnothai.net/ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
📌และรับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง
Facebook LIVE 🎥: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
.
.
เอกสารเพิ่มเติม :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.