โครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สป.อว.

โครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สป.อว.

โครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ 2563 

ประกาศผลทุนอาจารย์รุ่นใหม่ สปอว. 2563

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน

 

โครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผลทุนอาจารย์รุ่นใหม่ สป.อว.2564

แนวทางการดำเนินงานอาจารย์รุ่นใหม่ สป.อว.

คู่มือโครงการทุนอาจารย์รุ่นใหม่ สป.อว.

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน-2564

 

Share is :

Leave a Comment