ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก พ.ศ.2566

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก พ.ศ.2566

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก พ.ศ.2566

 

อ่านรายละเอียดได้จากลิงค์ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง

นักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก PostDoctoral PostMaster Researchers @ 23033