ผลการพิจารณาค่าตีพิมพ์ (APC หรือ page charge) ประจำปีงบประมาณ 2566

ผลการพิจารณาค่าตีพิมพ์ (APC หรือ page charge) ประจำปีงบประมาณ 2566

ผลการพิจารณาค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Article Processing Charge, APC หรือ page charge ประจำปีงบประมาณ 2566

  • เจ้าของผลงานบันทึกข้อมูลโครงการวิจัย เพื่อเบิกเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Page Charge)ในระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Research) เข้าไปบันทึกข้อมูลได้เลยที่นี่ » http://research2.mis.cmu.ac.th โดย Login เข้าระบบด้วย CMU Account 〉
  • ขั้นตอนบันทึกข้อมูล เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน-Page Charge ดูเลย »ขั้นตอนบันทึกข้อมูล เบิกจ่ายค่าตอบแทน-Page Charge(edit4)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารอนุมัติให้เบิกเงิน

 

 

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ฉบับเต็ม) ได้ที่ https://o365cmu.sharepoint.com/:f:/s/ResearchORACMU/ErhIHbhfUEdFgG6TuwTbOPMBQpQ7vwzRIUYatqOXJdcIbQ?e=aJZo51