งานบริหารงานวิจัย

ทุนวิจัยภายใน

ทุนพัฒนางานวิจัยต่อยอด (Translational Research)

แบบฟอร์ม/อื่น ๆ

นักวิจัยเชิงรุก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Researcher)

แบบฟอร์ม/อื่น ๆ

ทุนสนับสนุนอาจารย์/นักวิจัยต่างประเทศ เพื่อมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Visiting Researcher)

ประกาศ

หนังสือแจ้งผลงานสนับสนุน

ประกาศผลการจัดสรรทุน Visiting Researcher ประจำปี พ.ศ. 2567

แบบฟอร์ม/อื่น ๆ

แบบฟอร์มยืนยันรับทุน Visiting Researcher ประจำปี พ.ศ. 2567

Proposal-for-Visiting-Researcher 2023 Eng

Proposal-for-Visiting-Researcher 2023 Thai

ทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ

แบบฟอร์ม/อื่น ๆ

เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
(Article Processing Charge)

แบบฟอร์ม/อื่น ๆ

ทุนวิจัยภายนอก

ผู้บริหารสำนักงานบริหารงานวิจัยร่วมต้อนรับคุณชวิศ อุตตมาชัย ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ และคุณชยนันต์ บุญมี ผู้จัดการโครงการวิทยาศาสตร์ บริติช เคานซิล

แบบฟอร์ม

มช. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการกฎหมาย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

สำนักงานบริหารงานวิจัย จัดสัมมนาเชิงวิชาการ “ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นของนักวิจัยที่ประสบความสำเร็จ…Get Ready to Be Successful”

หนังสือแจ้งผลงานสนับสนุน

แบบฟอร์มยืนยันรับทุน Visiting Researcher ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศผลการจัดสรรทุน Visiting Researcher ประจำปี พ.ศ. 2567

งานสัมมนา “มช.มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (CMU towards Carbon Neutrality)”

มช. จับมือ มอ. ร่วมดำเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ด้านการท่องเที่ยว

คณะผู้บริหารสำนักงานบริหารงานวิจัยให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก GIEC-CAS และ QIBEBT-CAS สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้บริหารสำนักงานบริหารงานวิจัยร่วมต้อนรับคุณชวิศ อุตตมาชัย ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ และคุณชยนันต์ บุญมี ผู้จัดการโครงการวิทยาศาสตร์ บริติช เคานซิล

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีแก่อาจารย์นักวิจัยที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวกิจกรรม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง