งานบริหารงานวิจัย

ทุนวิจัยภายใน

ทุนพัฒนางานวิจัยต่อยอด (Translational Research)

แบบฟอร์ม/อื่น ๆ

นักวิจัยเชิงรุก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Researcher)

ประกาศ

ประกาศรับสมัคร นักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก (CMU PROACTIVE RESEARCHER) รอบที่ 2

แบบฟอร์ม/อื่น ๆ

ประกาศรับสมัคร นักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก (CMU PROACTIVE RESEARCHER) รอบที่ 2

ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบฟอร์ม/อื่น ๆ

ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงประมาณ 2567

ทุนสนับสนุนอาจารย์/นักวิจัยต่างประเทศ เพื่อมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Visiting Researcher)

ประกาศ

หนังสือแจ้งผลงานสนับสนุน

ประกาศผลการจัดสรรทุน Visiting Researcher ประจำปี พ.ศ. 2567

แบบฟอร์ม/อื่น ๆ

1.VR รายงานสรุปผลผลิตโครงการ

2.VR รายงานสรุปการดำเนินโครงการ

3.VR แบบฟอร์มรายการใช้เงินทุน

แบบฟอร์มยืนยันรับทุน Visiting Researcher ประจำปี พ.ศ. 2567

Proposal-for-Visiting-Researcher 2023 Eng

ทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ

แบบฟอร์ม/อื่น ๆ

เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
(Article Processing Charge)

แบบฟอร์ม/อื่น ๆ

ทุนวิจัยภายนอก

ผสานกำลังขับเคลื่อน และส่งเสริมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในประเทศ และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ “การประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 9”

แบบฟอร์ม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ National Pingtung University (NPTU)

แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย “นักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก”

มช. อันดับที่ 75 ของโลก ครองอันดับที่ 1 ของประเทศ 4 ปีซ้อนด้าน SDG 13 Climate Action และยังเป็นอันดับ 1 ของไทยด้าน SDG 4 Quality Education และ SDG 5 Gender Equality เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ ด้าน SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมวิชาการ Global Sustainable Development Congress (GSDC) 2024

ผสานกำลังขับเคลื่อน และส่งเสริมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในประเทศ และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ “การประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 9”

ผู้ช่วยอธิการบดี มช. นำทีมคณาจารย์ และ นักวิจัย ด้าน Tourism & Hospitality ร่วมงาน The 20th Asia Pacific Forum for Graduate Students Research in Tourism และ การประชุมสัมมนา มหาวิทยาลัยในเครือข่าย

มช. อันดับโลกขยับขึ้น เป็นอันดับที่ 567 ของโลก จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings 2025

7. วิธีการส่งรายงานผ่านระบบ TG_CMU-Research

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (ศรวจ.) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวกิจกรรม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง